Javni zavod Arboretum Volčji Potok je ustanovila Vlada RS z namenom, da upravlja s kulturnim spomenikom državnega pomena z enakim imenom. Razen z javno službo, zaradi katere je bil ustanovljen, se Arboretum ukvarja tudi z nekaterimi gospodarskimi dejavnostmi. Resorno ministrstvo, ki spremlja delovanje Arboretuma Volčji Potok in pokriva del plač in stroškov, je Ministrstvo za kulturo.

Drevesa za prihodnost

S spreminjajočim se podnebjem so rastne razmere za drevesa v grajenem okolju vse težje, pomen dreves za zagotavljanje znosnih življenjskih razmer za ljudi pa vse večji. Katera drevesa bodo kos pripeki in suši v pregretih poletjih prihodnosti?

Drevesa za prihodnost

Digitalni rozarij Arboretuma Volčji Potok

V Arboretumu Volčji Potok so štirje rožni vrtovi s skupaj 1170 sortami vrtnic. Podatki o vrtovih, vrtnicah in njihovih lokacijah so na voljo na spodnji povezavi.

Rozarij