SCROLL

Dobrodošli na javnem portalu drevninske zbirke Arboretuma Volčji Potok!


Arboretum Volčji Potok je območje kulturne dediščine in naravna vrednota. Letno ga obišče četrt milijona ljudi. Predstavlja parkovno dediščino in javno površino za sprehode in sprostitev, a je hkrati sistematično vodena zbirka lesnatih rastlin. V katastru lesnatih rastlin, izdelanem leta 1998, je zavedenih 4600 dreves in grmov, od katerih ima vsaka rastlina svojo inventarno številko. Leta 2020 smo začeli vzpostavljati novi elektronski kataster. Z javnim portalom drevninske zbirke javnosti odpiramo pogled v rastlinski zaklad, za katerega skrbi javni zavod Arboretum Volčji Potok. Javni portal je dostopen s pametnim telefonom in pripelje uporabnika do podatkov o vsakem vključenem drevesu. Povezan je z digitalnim herbarijem. Zaradi velikega obsega dela bomo posamezne predele Arboretuma Volčji Potok postopoma vključevali v javni portal drevninske zbirke.